• Το τέλειο Χριστουγεννιάτικο δέντρο; Όλα τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα είναι τέλεια.

  Ασφάλεια, Σχεδιασμός & Υπευθυνότητα

  Ασφάλεια - Προδιαγραφές

  Τα Χριστουγεννιάτικαπροϊόντα Xmasfest:

  • Συμμορφώνονται αυστηρώς με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία
  • Κατασκευάζονται από ασφαλή υλικά.
  • Φέρουν σήμανση CE(σε κατηγορίες προϊόντων όπου απαιτείτε)
  • Είναι ελεγμένα σε πιστοποιημένα εργαστήρια ποιότητας, διεθνούς φήμης
  • Φέρουν σήμανση με όλα τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου τους (Τσαγκογέωργας ΑΕ), καθώς επίσης και τις απαιτούμενες Προφυλάξεις-Οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα.
  • Ειδικές κατηγορίες αυξημένης επικινδυνότητας όπως τα Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, είναι εργαστηριακά  ελεγμένα και εγκεκριμένα σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές της Ε.Ε από πιστοποιημένους φορείς διεθνούς φήμης και στη συνέχεια ελεγμένα εις διπλούν από κοινοποιημένο Ελληνικό εργαστήριο δοκιμών και πιστοποίησης (κοινοποιημένος φορέας από το υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής)